Xenon gazı nedir ?

Serkan

Global Mod
Global Mod
Xenon gaz, atomik numaras 54 olan, insanlarn nefes almas icin gerekli olmayan, kimyasal olarak inert bir element olan bir gazdr. Xenon, bir cok calsmann yapldg akskan etkilesimler, kimyasal kaldrma, snlanma ve kimyasal reaksiyonlar gibi bir cok alanda kullanlmaktadr.

Xenon Gaznn Kimyasal Ozellikleri

Xenon, kimyasal olarak inert, yani reaktif olmayan bir elementtir. Kimyasal reaksiyonlarda, baz molekullerin uzerine baglanabilen, yuklenen veya baz kimyasal bilesenleri ckartan bir etki gostermez. Bununla birlikte, bu elementin molekulleri cok kucuk oldugu icin, baz kimyasal reaksiyonlarda, ornegin, kimyann gelismesinde, kimyasal baglarn kurulmasnda veya kimyasal bilesenlerin ayklanmasnda kullanlabilir.

Xenon Gaznn Fiziksel Ozellikleri

Xenon gaznn fiziksel ozellikleri radon gazna benzerdir. Xenon gaznn yogunlugu, scaklgn arttkca azalr ve donma noktas -111,7 C'dir. Xenon gaznn buhar basnc, normal scaklk ve basnc kosullarnda 20 C'de 5,76 kPa'dr. Xenon gaznn sv halinde yogunlugu ise 3,737 g / cm3 ve kaynama noktas ise -108,12 C'dir.

Xenon Gaznn Uygulamalar

Xenon gaz, akskan etkilesimler, kimyasal kaldrma, snlanma ve kimyasal reaksiyonlar gibi bir cok alanda kullanlmaktadr. Xenon, uzay hava arac ve uzay araclarnn atmosferik yukseklik olcumleri icin kullanlmaktadr. Ayrca, xenon gaz, uzay araclarnn sklandrmas ve uzay aracnda bulunan insanlarn nefes almas icin kullanlan oksijen uretiminde de kullanlmaktadr. Xenon gaznn, uretim, ekranlama, kamera flas, guvenlik sistemleri, lazer uretimi, yags izleme, goz takibi ve diger teknolojik uygulamalarda da kullanlmas beklenmektedir.