Dr. Süleyman ÇALIŞLAR

Arama Kutusu

Tarımsal Yapılar

Tavukçuluk

Küçük ve Büyükbaş Hayvancılık

Bahçe Bitkileri

Su – Çevre ve Balıkçılık

 • Yem teknolojisi
 • Hayvan yemleri ve hayvanların beslenmesi
 • Rasyon hazırlama ve paket program kullanımı
 • Hayvan yemlerindeki anti-besinsel faktörler
 • Hayvan beslemede kullanılan vitamin ve mineraller
 • Hayvan beslemede yem katkıları
 • Buzağı besleme
 • Sığırların beslenmesi
 • Küçükbaş hayvanların beslenmesi
 • Balık besleme ve rasyon hazırlama
 • Kanatlı hayvan besleme (Tavuk, Bıldırcın, Hindi, Kaz-Ördek, Devekuşu, Güvercin vb)
 • Hayvan beslemede metabolizmal hastalıklar
 • Yem analizleri ve laboratuvar teknikleri
 • Laboratuvar akreditasyonu