Solucan Gübresi

Arama Kutusu

Tarımsal Yapılar

Tavukçuluk

Küçük ve Büyükbaş Hayvancılık

Bahçe Bitkileri

Su – Çevre ve Balıkçılık

  • Solucan Gübresi…
  • Yeni İşletmeler İçin Solucan…
  • Solucan Gübresi Bilgi Palaşımı… 

Evdeki çiçekleriniz de deneyin görün… İnanılmaz sonuç…

  • Bahçenizdeki sebzeler…
  • Meyve ağaçları…
  • Zeytinler…
  • Ticari bahçeler…
  • Tüm bitkilerde…

Bitkilerinizin bir kısmında deneyerek sonucu kendiniz görmelisiniz

SOLUCAN GÜBRESİ NEDİR?

Solucan Gübresi, sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen organik gübredir. Solucan Gübresi’nin dünyadaki yaygın ismi Vermicompost, solucan gübresi üretim biçimine de vermicomposting denir. Solucanlar, üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını (sölom sıvısı) gübreye geçirir, bu gübre de bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar. Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur. Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar.